TERMENI ȘI CONDIȚII

TERMENI ȘI CONDIȚII

Folosind acest site web, recunoașteți și sunteți de acord că:

A. Deși ne angajăm să furnizăm cele mai recente evoluții privind produsele și serviciile noastre și alte informații despre compania noastră pe acest site web, nu garantăm exactitatea, eficacitatea sau adecvarea tuturor informațiilor conținute pe acest site web. Fiecare persoană își asumă întreaga responsabilitate și toate riscurile care decurg din utilizarea acestui site web. Informațiile sunt prezentate „AS IS” și pot include inexactități tehnice sau erori tipografice. SASMAR își rezervă dreptul de a efectua adăugări, anulări sau modificări la informații în orice moment, fără notificare prealabilă.

B. SASMAR NU OFERĂ NICI O REPRESENTARE SAU GARANȚII ALE NICIUNU JUDET SAU NATURA CU PRIVIRE LA INFORMAȚII SAU CONȚINUTUL PUBLICAT PE ACEST SITE WEB. SASMAR DECLARA EXCLUSIV TOATE REPRESENTĂRILE ȘI GARANȚIILE, EXPRIMATE SAU IMPLICITE, CREATE DE DREPT, CONTRACT SAU ALTĂ, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, ORICE GARANȚII DE MERCHANTABILITATE, FITNESS PENTRU UN ORGANITAR PARTICULAR. În niciun caz, SASMAR NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU ORICE DAUNE ALE ORICE DROBE SAU NATURII, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, DIRECT, INDIRECT, SPECIAL (INCLUSĂ PIERDEA PROFITULUI) CONSECUȚIONALE SAU INCIDENTALE DAUNE provenite de la sau în legătură cu existența sau folosirea ACEST SITE WEB ȘI / SAU INFORMAȚII SAU CONȚINUT PUBLICATE PE ACEST SITE WEB, ÎNCEPE DE LA CÂND SASMAR A FOST CONSULTAT DE POSIBILITATEA ACESTUI DAUNE.

C. SASMAR nu este responsabil și nu oferă nicio garanție pentru exactitatea, eficacitatea, actualitatea și adecvarea oricărei informații sau conținut obținut de la terți, inclusiv link-uri de hipertext către sau de pe site-uri terțe. Cu excepția cazului în care se prevede altfel pe acest site web, SASMAR nu va modifica, cenzura sau controla altfel conținutul furnizat de terți pe niciun tablou de anunțuri, sala de chat sau un alt forum similar publicat pe site-ul său web. Astfel de informații ar trebui, prin urmare, să fie considerate suspecte și nu aprobat de SASMAR.

Folosirea ta

Înțelegeți, recunoașteți și acceptați următoarele:

A. Folosind acest site web, sunteți de acord să nu întrerupeți sau să interceptați informațiile noastre electronice publicate pe acest site sau pe unul dintre serverele noastre. De asemenea, sunteți de acord să nu încercați să evitați caracteristicile de securitate ale site-ului nostru web și să respectați toate legile, regulile și reglementările locale, de stat, federale și internaționale aplicabile.

B. Acordă SASMAR dreptul de a utiliza tot conținutul pe care îl încarci sau pe care îl transmiți pe acest site web, sub rezerva acestor Termeni și condiții SASMAR și Politica de confidențialitate SASMAR în orice fel SASMAR alege, incluzând, dar fără a se limita la, copiați, afișați, executați sau publicați-l în orice format, modificându-l, încorporându-l în alt material sau realizând o lucrare derivată bazată pe acesta.

C. Cu excepția faptului că SASMAR a fost menționat și agreat în prealabil, nu trebuie stabilită nicio relație confidențială în cazul în care orice utilizator al acestui site trebuie să facă o comunicare orală, scrisă sau electronică către SASMAR (cum ar fi feedback, întrebări, comentarii, sugestii, idei etc.). Dacă un site web SASMAR necesită sau necesită furnizarea acestor informații și dacă aceste informații conțin informații de identificare personală (de exemplu, nume, adresă, număr de telefon), SASMAR îl va obține, utiliza și îl va menține într-un mod compatibil cu Politica de confidențialitate În caz contrar, o astfel de comunicare și orice informații prezentate în aceasta vor fi considerate neconfidențiale, iar SASMAR va fi liberă să reproducă, să publice sau să folosească în alt mod aceste informații în orice scop, inclusiv, fără limitare, cercetare, dezvoltare, fabricare, utilizare sau vânzarea produselor care includ aceste informații. Expeditorul oricărei informații către SASMAR este pe deplin responsabil pentru conținutul său, inclusiv veridicitatea și acuratețea și nerespectarea drepturilor de proprietate sau a vieții private ale oricărei alte persoane.

Dreptul de retragere

Aveți dreptul să vă retrageți din acest contract într-o perioadă de 14 zile calendaristice, fără a fi necesară o justificare. Perioada de retragere va expira 14 zile calendaristice din ziua în care dvs. sau un terț indicat de dvs., altul decât transportatorul, ați achiziționat posesia materială a ultimei bunuri respective. Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să ne anunțați Sasmar Pharmaceuticals, Legal and Regulatory Affairs, 187 Chaussee de La Hulpe, 1170 Bruxelles, Belgia, prin e-mail: [email protected] cu privire la decizia dvs. de a vă retrage din contract printr-un mesaj neechivoc declarație (de exemplu, o scrisoare trimisă prin poștă, fax sau e-mail). Puteți utiliza modelul de formular de retragere care apare mai jos, deși utilizarea acestuia nu este obligatorie. Pentru a respecta perioada de retragere, este suficient ca comunicarea cu privire la exercitarea de către dvs. a acestui drept să fie trimisă înainte de expirarea perioadei corespunzătoare.

Dreptul de retragere nu se va aplica contractelor care se referă la: Furnizarea de bunuri sigilate care nu sunt adecvate pentru a fi returnate din motive de protecție a sănătății sau de igienă și care au fost desigilate după livrare.

Consecințele retragerii

În caz de retragere din partea dvs., vom rambursa toate plățile primite de la dvs., inclusiv costurile de livrare (cu excepția costurilor suplimentare rezultate din alegerea unei metode de livrare, altele decât modalitatea mai puțin costisitoare de livrare obișnuită pe care o oferim), fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data la care suntem informați cu privire la decizia dvs. de a vă retrage din acest contract. Vom proceda la efectuarea respectivei rambursări folosind același mijloc de plată utilizat de dvs. pentru tranzacția inițială, cu excepția cazului în care ați prevăzut în mod expres altfel; În orice caz, nu veți suporta cheltuieli ca urmare a rambursării. Este posibil să reținem rambursarea până când am primit bunurile sau până când ați furnizat dovada returnării acestora, în funcție de condiția care este îndeplinită mai întâi.
Trebuie să ne returnați sau să ne livrați bunurile direct sau fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data la care ne-ați notificat decizia dvs. de a vă retrage din contract. Termenul va fi considerat îndeplinit dacă returnați bunurile înainte de expirarea termenului menționat. Va trebui să suportați costul direct al returnării bunurilor.
Veți fi responsabil doar pentru scăderea valorii mărfurilor rezultată din alte manipulări decât cele necesare pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea mărfurilor.

Model de formular de retragere
Pentru atenția Sasmar Pharmaceuticals, Legal and Regulatory Affairs, 187 Chaussee de La Hulpe, 1170 Bruxelles, Belgia, e-mail: [email protected]:
– Prin prezenta vă informez / comunicăm (*) că retrag din mine / retragem din contractul nostru de vânzare (*) cu următorul bun / furnizarea serviciului următor (*)
– Comanda la / primită la (*)
– Numele consumatorului și utilizatorului sau consumatorilor și utilizatorilor
– Domiciliul consumatorului și utilizatorului sau consumatorilor și utilizatorilor
– Semnătura consumatorului și a utilizatorului sau a consumatorilor și utilizatorilor (numai dacă acest formular este trimis pe hârtie) “
– Data (*) Ștergeți ceea ce nu este aplicabil.

Întârzieri și vămuire

Putem expedia la aproape orice adresă din lume, cu toate acestea SASMAR NU este responsabil pentru întârzieri de vămuire, costuri vamale, costuri de import pentru import în țări din afara Europei, Australia, Hong Kong, Statele Unite și Regatul Unit unde nu avem depozit Acceptați întreaga responsabilitate pentru orice probleme care pot apărea în țara dvs. și acceptați să dețineți SASMAR inofensiv în cazul în care comanda nu este livrată din cauza unei probleme de vămuire.

Prin accesarea sau utilizarea acestui site web, sunteți de acord că ați citit, înțeles și ați acceptat să fie obligați de acești Termeni și condiții, deoarece pot fi modificate din când în când, precum și de termenii Politicii noastre de confidențialitate, care este încorporată în acești Termeni și condiții. Sunteți responsabil pentru revizuirea acestor Termeni și Condiții pentru modificările aplicabile. Utilizarea acestui site web după publicarea modificărilor aduse acestor Termeni și condiții constituie acceptarea acestor modificări. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și condiții (deoarece pot fi modificate din când în când) sau nu sunteți mulțumit de acest site, remedierea dvs. exclusivă și exclusivă este să încetați să utilizați acest site.

Etichetarea produsului

Dacă nu se indică altfel, numele produselor, descrierile și etichetele sunt de origine europeană în limba engleză. Este posibil ca produsele să nu fie disponibile în toate țările sau să poată fi disponibile cu o marcă diferită, în puncte forte sau pentru indicații diferite. Niciun director, angajat, agent sau reprezentant al SASMAR, filialele și filialele sale nu se angajează în furnizarea de consiliere medicală, diagnostic, terapie sau alte servicii medicale care creează cumva o relație medic-pacient prin intermediul acestui site web. pacienți legați de sarcini vitale sau rezultate de naștere în urma utilizării produsului Conceive Plus.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Informațiile, documentele și graficele conexe publicate pe acest site internet („Informațiile”) sunt proprietatea exclusivă a SASMAR, cu excepția informațiilor furnizate de furnizori terți în cadrul contractului cu SASMAR, filialele sale sau filialele sale. Autorizația de utilizare a informațiilor este acordată, cu condiția ca (1) notificarea de copyright de mai sus să fie prezentă pe toate copiile; (2) utilizarea informațiilor este doar în scop informativ și nu pentru uz comercial sau personal; (3) Informațiile nu sunt modificate în niciun fel; și (4) nici o grafică disponibilă de pe acest site nu este utilizată separat de textul însoțitor. SASMAR nu este responsabil pentru conținutul furnizat de furnizori terți și vi se interzice distribuirea acestui material fără permisiunea proprietarului dreptului de autor. Cu excepția celor permise mai sus, nici o licență sau drept, exprimat sau implicit, nu este acordat niciunei persoane în virtutea brevetelor, mărcilor comerciale sau a altor drepturi de proprietate ale SASMAR. Nicio utilizare a mărcii SASMAR, a denumirilor comerciale, a hainelor comerciale și a produselor de pe acest site Internet nu se poate face fără autorizarea scrisă prealabilă a SASMAR, cu excepția identificării produsului sau serviciilor companiei.

Confidențialitate și securitate

SASMAR se angajează să vă protejeze confidențialitatea online. Înțelegem importanța confidențialității pentru clienții și vizitatorii site-ului nostru web. Utilizarea informațiilor noastre de identificare personală este reglementată de Politica noastră de confidențialitate și prin accesarea și utilizarea site-ului nostru web, sunteți de acord să vă obligați. Politica. Recunoașteți și sunteți de acord că atunci când trimiteți informațiile dvs. de identificare personală către SASMAR.com, în timp ce SASMAR are măsuri de securitate pentru a preveni accesul sau interceptarea neautorizată, nu există nicio garanție absolută de securitate.

ÎN CAZUL UNEI ILICITĂȚI ALE UNEI INTERCEPȚII SAU A unui acces neautorizat, DEPENDE PE EFECTELE NOASTRE, SASMARUL NU ESTE RESPONSABIL PENTRU ACEASTA INTERCEPȚIE SAU NECESAREA ACCESULUI SAU PENTRU NICIUN DOMENIUL US DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL SAU CONSECVENȚIAL . , ÎN CAZ DACĂ SASMARUL A FOST FURNIZAT PENTRU POSIBILITATEA ACELOR DAUNE. SASMAR NU FĂ O GARANȚIE, NICIUN EXPRIM SAU IMPLIC, CA INFORMAȚIA OFERITĂ DE ORICE CLIENT VA FI EXEMPATĂ DE INTERCEPȚIE SAU DE ACCES Nautorizat și NU OFERĂ NICI O GARANȚIE IMPLICITATĂ DE MERCANTABILITATE SAU FITNES PENTRU O PURĂ PARTICULARĂ. TOTUL CLIENT ESTE RESPONSABIL PENTRU ÎNTREȚINEREA CONFIDENȚIALITĂȚII SAU A PĂRII PROPRIE.

Limitarea răspunderii

SASMAR nu își asumă nicio responsabilitate pentru materialele, informațiile și opiniile furnizate, publicate sau disponibile în alt mod prin intermediul acestui site web. Încrederea acestor materiale, informații și opinii este exclusiv pe propriul dvs. risc. SASMAR își declină orice responsabilitate pentru vătămările sau pagubele care decurg din utilizarea acestui site sau a conținutului conținut de acesta. ACEST SITE WEB SASMAR, CONȚINUTUL WEBULUI ȘI PRODUSELE ȘI SERVICIILE OFERITE SAU DISPONIBILE PRIN ACEST SITE WEB SUNT OFERITE CA DISPONIBILE ȘI CA BAZE, CU TOATE FALTURILE. FĂRĂ NICIODATĂ, SASMARUL, SAU SUBSIDIARII, AFILIATII, VÂNZĂTORILOR SAU DIRECTORII lor, ANGAJATORI SAU AGENȚI (PĂRȚI SASMĂRI DE AICI) FĂRĂ RĂSPUNSURI PENTRU ORICE DOMENIU ALECĂ UNUI TIP, ÎN CAZUL ORICEI TEORII JURIDICE, ÎNVĂȚÂND-O DIN ORIUNE UTILIZAREA, SAU INABILITATEA DE UTILIZARE, ACEST SITE WEB, CONȚINUTUL SITE-ULUI, ORICE SERVICII OFERITE SAU PRIN ACEST SITE WEB SAU ORICE SITE LINKED, INCLUSIV DANĂRILE SPECIALE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, EXEMPLARE SAU CONSECVENȚIONALE, FĂRĂ LIMITAREA, , Leziuni, pierderi sau daune personale provenite din întârzieri, întreruperi în serviciu, viraje, anularea fișierelor sau comunicări electronice, sau greșeli, omisiuni sau alte inexactități din acest site sau din conținutul site-ului, dacă nu există niciun aspect. SAU NU A FOST NOTIFICAT POSIBILITATEA NICIUNUI DAUNE. Unele țări / state nu permit limitarea răspunderii, prin urmare este posibil ca această prevedere să nu fie aplicabilă. VĂ RUGĂM ÎN VEDERE CĂ AVISURI JURIDICE SUPLIMENTARE, DECLARAȚII ȘI ALTE TERMENI ȘI CONDIȚII POATE FI APLICATE ACESTUI ȘI ALTE SITE-URI DE PROPRIETĂȚI SAU FUNCȚIONATE DE SASMAR, SUBSIDIARIILE SAU AFILIAȚII.

Prețurile produselor

Prețurile afișate includ taxa pe valoarea adăugată (TVA) aplicabilă legal și sunt indicate în euro. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, prețurile indicate nu includ costurile de expediere. Toate prețurile în moneda română (RON)